Vertaisohjaajat

Sinusta voi tulla vertaisohjaaja eli vertsi, jos olet yli 13-vuotias, olet kiinnostunut ohjaamisesta ja käyt usein Fallkullassa.

Ennen kuin aloitat vertsina, osallitut vertaisohjaajakoulutuksen. Koulutuksessa opit toimimaan ohjaustilanteissa.

Vertaisohjaajat vetävät 9–11-vuotiaille kotieläinkerhoja maanantaisin ja perjantaisin. Kesäisin on myös perinteisesti ollut kaksi vertaisohjaajavetoista toimintaleiriä samanikäisille.

lammas